Odborníci z oboru psychologie nám dnes možná povědí něco o tom, že existují lidé, kteří si volí různé cíle. Na jedné straně je to člověk, který si zvolí malý cíl a na straně druhé člověk, který si zase volí cíl vysoký.

Osobně se nepřikláním ani k jedné variantě. Jsem zastánce toho, že především každý z nás musí nahlédnout do svého nitra, co si opravdu přeje v životě dosáhnout a je to úplně jedno, jestli to je cíl veliký nebo malý, důležité je, že si to přeje. Nebezpečím ovšem zde zůstává podsunuté marketingové zboží, jenž nám zastírá zrak a my se často vydáme falešnou cestou. Cestou, po které sice kráčíme za úspěchem, ale tento úspěch nám nepatří, byl objednán.

Z počátku je vždy důležité nahlédnout do sebe. Udělat si pro sebe čas, ptát se sám sebe, co od života chci, jaké přání mám, jakého cíle chci dosáhnout. Musí to vycházet opravdu ze mě. Teprve po tom ovládneme jeden z tvůrčích principů, kterým je ctižádostivost. Je třeba si začít malovat své cíle, které vychází opravdu z Tebe.

Vydej se vstříc úspěšnému myšlení prostřednictvím tvůrčích principů. Jejich bližší interpretaci nalezneš v ebooku s názvem Tvůrčí principy životního úspěchu, který je zde na webu, a to úplně zdarma.

4 května, 2020

Martin Vozný

Pin It on Pinterest

Share This